زمان انتشار :
شنبه 22 بهمن 1395 | 23:32
 شماره خبر :
95115

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه
به روایت تصویر ....

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی 

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی

 

حضور پور شور مردم رحیم آباد در راهپیمایی 22 بهمن ماه عکاس: مجید رحیم آبادی


ارسال نظر
  • ثبت نظر

نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت کویر سبز چیست؟
ثبت نظر