زمان انتشار :
سه شنبه 1 خرداد 1393 | 14:16
 شماره خبر :
93031

برگزاری جلسه ای معنوی در دبیرستان دخترانه بعثت رحیم آباد

برگزاری جلسه ای معنوی در دبیرستان دخترانه بعثت رحیم آباد
به گزارش خبر گزاری کویر سبز جلسه ای به منظورآگاه ساختن دانش آموزان ازخطرات موجود در جامعه که معمولا دختران راهدف قرار میدهند در دبیرستان بعثت رحیم آباد برگزار گردید.

در این جلسه که جناب آقای شیخ مرتضی صادقی امام جماعت رحیم آباد ، محمدی پور مدیر مجتمع معرفت ، خانم پوراعماء معاونت پرورشی مجتمع معرفت،و مدیران مدارس بعثت وحکمت رحیم آباد خانمها خنامانی محمدی واکبری و کلیه دانش آموزان دبیرستان بعثت و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دوره اول حکمت حضورداشتند
در ابتدا محمدی پور مدیر مجتمع معرفت در رابطه باموضوعات آموزشی وفرا رسیدن فصل امتحانات وهمچنین اشاره ای به موضوع خویشتن داری ودوری ازهوای نفس داشتند.
در ادامه حاج آقاصادقی به سخنرانی پرداختندوبه دانش آموزان تاکید کردند که شما باید در فرهنگ خانواده وجامعه تاثیر مثبت داشته باشید و حجاب ومعنویت رادر راس کارهایتان قرار دهید و بدانید مدرسه خانه دوم شماست.سعی کنید با علم روز پیش روید و ایام امتحانات را هم دریابید.ایشان همچنین در رابطه با سوادآموزی اولیاء نظراتی رابیان داشتند.


آشنایی با معنویت دبیرستان بعثت رحیم آباد

 

آشنایی با معنویت دبیرستان بعثت رحیم آباد


ارسال نظر
  • ثبت نظر

نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت کویر سبز چیست؟
ثبت نظر